LUẬT

QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Số: 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

HỎI ĐÁP

Quốc tịch Việt Nam

Quyền đối với quốc tịch

Nguyên tắc quốc tịch

Quan hệ giữa Nhà nước và công dân

Bảo hộ đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài

Chính sách đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật

Giữ quốc tịch khi quốc tịch của vợ hoặc chồng thay đổi

Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

Giải quyết vấn đề phát sinh từ tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài

Người có quốc tịch Việt Nam

Căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch

Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam

Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam

TTHC

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

Trình tự, thủ tục và hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam đối với người không quốc tịch đã cư trú ổn định tại Việt Nam

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Trình tự, thủ tục tước quốc tịch Việt Nam

Trình tự, thủ tục hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

MẪU BIỂU

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

DỊCH VỤ

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 09/04/2020

Thông tư 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn