BIỂU PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Tư vấn trực tiếp tại văn phòng:

Luật sư tư vấn các tình huống pháp lý hoặc các vấn đề pháp lý thuộc các lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, thương mại, dân sự, hình sự, hành chính, đất đai, lao động, hôn nhân gia đình và các lĩnh vực pháp lý chuyên ngành khác.

Mức thù lao: từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/ 01 lần tư vấn/ 01 giờ.

Tư vấn soạn thảo văn bản:

Luật sư tiến hành nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, tài liệu và giấy tờ hoặc tình huống pháp lý được khách hàng cung cấp và thực hiện soạn thảo văn bản thoả thuận hoặc hồ sơ, tài liệu và giấy tờ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

Mức thù lao: từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/ 01 vụ việc/ 01 hồ sơ; hoặc tùy theo tính chất của từng vụ việc hoặc hồ sơ tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu, luật sư thông báo hoặc ấn định mức thù lao cụ thể cho khách hàng.

Tư vấn soạn thảo hồ sơ, thủ tục tố tụng:

Luật sư tiến hành nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án hoặc vụ việc thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình hoặc các lĩnh vực pháp lý chuyên ngành khác, thực hiện tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện, đơn kháng cáo, đơn khiếu nại hoặc các văn bản, hồ sơ và tài liệu pháp lý liên quan khác cho khách hàng.

Mức thù lao: từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/ 01 vụ án/ 01 vụ việc/ 01 hồ sơ; hoặc tùy theo tính chất của từng vụ án hoặc vụ việc hoặc hồ sơ tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu, luật sư thông báo hoặc ấn định mức thù lao cụ thể cho khách hàng.

Tư vấn soạn thảo văn bản, giao dịch dân sự:

Luật sư tiến hành nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ được khách hàng cung cấp và thực hiện tư vấn, soạn thảo di chúc, văn bản thỏa thuận về tài sản, văn bản phân chia tài sản và các văn bản pháp lý liên quan khác theo yêu cầu của khách hàng.

Mức thù lao: từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/ 01 vụ việc/ 01 hồ sơ, không bao gồm lệ phí công chứng, chứng thực (nếu có); hoặc tùy theo tính chất của từng hồ sơ tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu, luật sư thông báo hoặc ấn định mức thù lao cụ thể cho khách hàng.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh doanh, thương mại, dân sự:

Luật sư tiến hành nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ được khách hàng cung cấp và thực hiện tư vấn, soạn thảo các hợp đồng cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại và dân sự.    

Mức thù lao: từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/ 01 vụ việc/ 01 hồ sơ, không bao gồm lệ phí công chứng, chứng thực (nếu có); hoặc tùy theo tính chất của từng hồ sơ tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu, luật sư thông báo hoặc ấn định mức thù lao cụ thể cho khách hàng.

Tư vấn soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Luật sư nhận các thông tin, giấy tờ liên quan được khách hàng cung cấp thông qua email, thực hiện soạn thảo, hướng dẫn và gửi toàn bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào email của khách hàng.

Mức thù lao: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 hồ sơ.

Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

Luật sư nhận các thông tin, giấy tờ liên quan được khách hàng cung cấp thông qua email, thực hiện soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn và thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty tnhh một thành viên, cônng ty tnhh hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã.

Mức thù lao: từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/ 01 hồ sơ.

Biểu phí dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng: Chi tiết 

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa diểm kinh doanh tại Đà Nẵng: Chi tiết 

Biểu phí dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Chi tiết 

Biểu phí dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chi tiết 

Biểu phí dịch vụ tổ chức lại, tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, phá sản doanh nghiệp: Chi tiết

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài:

Luật sư nhận các thông tin, giấy tờ liên quan được nhà đầu tư nước ngoài cung cấp thông qua email, thực hiện tư vấn về ngành nghề kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài, theo Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO: World Trade Organisation), tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty tnhh một thành viên hoặc cônng ty tnhh hai thành viên trở lên).

Mức thù lao: Tùy theo ngành nghề kinh doanh, mức vốn đầu tư, loại hình doanh nghiệp và các yêu cầu cụ thể của nhà đầu tư nước ngoài, tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu, luật sư thông báo mức thù lao cụ thể cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp:

Luật sư tư vấn các tình huống, vấn đề pháp lý phát sinh thuộc phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn và soạn thảo các văn bản, hồ sơ, tài liệu, nội quy, quy định, quyết định, hợp đồng hoặc giao dịch cho doanh nghiệp.

Luật sư đại diện theo uỷ quyền cho doanh nghiệp.

Mức thù lao: từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/ 01 tháng; hoặc tùy theo quy mô và phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp, luật sư thông báo hoặc ấn định mức thù lao cụ thể cho doanh nghiệp.

Đại diện theo uỷ quyền:

Luật sư đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng cho công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân để thực hiện các công việc có liên quan đến các lĩnh vực pháp luật.

Luật sư đại diện theo ủy quyền của công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân để giải quyết các công việc theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Mức thù lao: từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/ 01 vụ việc/ 01 hồ sơ; hoặc tùy theo tính chất của từng vụ việc hoặc hồ sơ tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu, luật sư thông báo hoặc ấn định mức thù lao cụ thể cho khách hàng.

Tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng:

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

Mức thù lao: từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng/ 01 vụ việc/ 01 hồ sơ/ 01 cấp xét xử/ 01 giai đoạn tố tụng; hoặc tùy theo tính chất của từng vụ việc hoặc hồ sơ hoặc cấp xét xử hoặc giai đoạn tố tụng, tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu, luật sư thông báo hoặc ấn định mức thù lao cụ thể cho khách hàng.

Mức thù lao trên chưa bao gồm 10% tiền thuế GTGT và được áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com