LUẬT

ĐẦU TƯ

Số: 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020

HỎI ĐÁP

Ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài

Nguyên tắc và hình thức đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

Triển khai hoạt động đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam ở nưióc ngoài

Đầu tư theo hình thức mua cổ phần, phần vốn góp tại Việt Nam

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC tại Việt Nam

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP tại Việt Nam

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Việt Nam

Thẩm quyền quyết định chủ trường đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Danh mục các chất ma tuý cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Danh mục hoá chất khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh tại Việt nam

Các loài cấm khai thác, sử dụng vi mục đích đầu tư kinh doanh tại Việt nam

TTHC

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam

MẪU BIỂU

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Mẫu giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới

DỊCH VỤ

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty kinh doanh mở nhà hàng, quán ăn tại Việt Nam

Thành lập công ty kinh doanh mở nhà hàng, quán cafe tại Việt Nam

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam

Thành lập công ty kinh doanh thương mại, dịch vụ bán buôn tại Việt Nam

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

LIÊN QUAN

Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu, giấy tờ nước ngoài

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn