Tìm kiếm

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung ĐKHĐ của Công ty Luật ?

Trường hợp Công ty Luật tại Đà Nẵng, có sự thay địa chỉ trụ sở, danh sách Luật sư tại Đà Nẵng, người đại diện theo pháp luật hoặc nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động, thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, Công ty Luật tại Đà Nẵng phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng ?

Công ty Luật thực hiện thủ tục đề nghị đăng ký hoạt động theo quy định có liên quan tại Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định có liên quan tại Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?

Mẫu Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân ?

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là việc luật sư tự mình nhận vụ, việc, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động hành nghề và hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể ?

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng ?

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng gồm những nội dung chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?

Mẫu Công văn đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu ?

Văn phòng luật sư thực hiện thủ tục đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo quy định hiện hành có liên quan của pháp luật ?

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của Văn phòng luật sư ?

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi hoặc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, Luật sư là Trưởng Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi ?

Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp và cá nhân có liên quan ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo các mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp và cá nhân có liên quan ?

Mẫu giấy đặt cọc ?

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng ?

Mẫu hợp đồng đặt cọc ?

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng ? 

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc ?

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng ?

Mẫu di chúc viết tay ?

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc, việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này ?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng ?

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: Hợp đồng đã được hoàn thành; Theo thỏa thuận của các bên; Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn; Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này; Trường hợp khác do luật quy định ?  

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại ?

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới ?

Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới bất động ?

Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới bất động, môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản ?

Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa ?

Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương ?

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa ?

Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó Bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho Bên mua và nhận thanh toán; Bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận ?

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?