BỘ

LUẬT

DÂN SỰ

Số: 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

HỎI ĐÁP

Căn cứ xác lập quyền dân sự

Thực hiện quyền dân sự

Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự

Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

Tự bảo vệ quyền dân sự

Bồi thường thiệt hại

Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Người thành niên

Người chưa thành niên

Mất năng lực hành vi dân sự

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Hạn chế năng lực hành vi dân sự

Quyền nhân thân

Quyền có họ, tên

Quyền thay đổi họ

Quyền thay đổi tên

Quyền xác định, xác định lại dân tộc

Quyền được khai sinh, khai tử

Quyền đối với quốc tịch

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

Quyền xác định lại giới tính

Chuyển đổi giới tính

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình

Nơi cư trú của cá nhân

Nơi cư trú của người chưa thành niên

Nơi cư trú của người được giám hộ

Nơi cư trú của vợ, chồng

Nơi cư trú của quân nhân

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động

Giám hộ

Người được giám hộ

Người giám hộ

Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ

Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ

Giám sát việc giám hộ

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên

Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự

Cử, chỉ định người giám hộ

Quyền của người giám hộ

Quản lý tài sản của người được giám hộ

Thay đổi người giám hộ

Chuyển giao giám hộ

Chấm dứt việc giám hộ

Hậu quả chấm dứt việc giám hộ

Tuyên bố mất tích

Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích

Tuyên bố chết

Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết

Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết

Pháp nhân

Pháp nhân thương mại

Pháp nhân phi thương mại

Tài sản của pháp nhân

Thành lập, đăng ký pháp nhân

Cơ cấu tổ chức của pháp nhân

Đại diện của pháp nhân

Phá sản pháp nhân

Chấm dứt tồn tại pháp nhân

Tài sản

Đăng ký tài sản

Bất động sản và động sản

Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

Hoa lợi, lợi tức

Vật chính và vật phụ

Vật chia được và vật không chia được

Vật tiêu hao và vật không tiêu hao

Vật cùng loại và vật đặc định

Vật đồng bộ

Quyền tài sản

Giao dịch dân sự

Hình thức giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự có điều kiện

Giao dịch dân sự vô hiệu

Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn

Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép

Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình

Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần

Đại diện theo ủy quyền

Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện

Thời hạn đại diện

Phạm vi đại diện

Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

Thời hạn

Kết thúc thời hạn

Thời hiệu

Các loại thời hiệu

Cách tính thời hiệu

Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

TTHC

Thay đổi người giám hộ

Chấm dứt việc giám hộ

Đặt cọc

Ký cược

Ký quỹ

Thủ tục thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất

Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã

MẪU BIỂU

Di chúc

Hợp đồng

DỊCH VỤ

Di chúc

Hợp đồng

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

LIÊN QUAN

Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn