BỘ

LUẬT

HÌNH SỰ

Số: 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

HỎI ĐÁP

Cơ sở của trách nhiệm hình sự

Nguyên tắc xử lý

Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm

Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian

Khái niệm tội phạm

Phân loại tội phạm

Cố ý phạm tội

Vô ý phạm tội

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Chuẩn bị phạm tội

Phạm tội chưa đạt

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Đồng phạm

Không tố giác tội phạm

Sự kiện bất ngờ

Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Phòng vệ chính đáng

Tình thế cấp thiết

Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội

Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự

Khái niệm hình phạt

Mục đích của hình phạt

Các hình phạt đối với người phạm tội

Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Cảnh cáo

Phạt tiền

Cải tạo không giam giữ

Trục xuất

Tù có thời hạn

Tù chung thân

Tử hình

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cấm cư trú

Quản chế

Tước một số quyền công dân

Tịch thu tài sản

Các biện pháp tư pháp

Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm

Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

Bắt buộc chữa bệnh

Căn cứ quyết định hình phạt

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Miễn hình phạt

Thời hiệu thi hành bản án

Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án

Miễn chấp hành hình phạt

Giảm mức hình phạt đã tuyên

Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt

Án treo

Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Hoãn chấp hành hình phạt tù

Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Cách tính thời hạn để xóa án tích

Điều kiện áp dụng

Khiển trách

Hòa giải tại cộng đồng

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Giáo dục tại trường giáo dưỡng

Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Phạt tiền

Cải tạo không giam giữ

Tù có thời hạn

TTHC

Tội phản bội Tổ quốc

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Tội gián điệp

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Tội bạo loạn

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội

Tội phá hoại chính sách đoàn kết

Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội phá rối an ninh

Tội chống phá cơ sở giam giữ

Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

Hình phạt bổ sung

Tội giết người

Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Tội vô ý làm chết người

Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Tội bức tử

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Tội đe dọa giết người

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Tội hành hạ người khác

Tội hiếp dâm

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Tội cưỡng dâm

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Tội lây truyền HIV cho người khác

Tội cố ý truyền HIV cho người khác

Tội mua bán người

Tội mua bán người dưới 16 tuổi

Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi

Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi

Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

Tội làm nhục người khác

Tội vu khống

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tội xâm phạm chỗ ở của người khác

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác

Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân

Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân

Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật

Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân

Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác

Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới

Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân

Tội cướp tài sản

Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Tội cưỡng đoạt tài sản

Tội cướp giật tài sản

Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Tội trộm cắp tài sản

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tội chiếm giữ trái phép tài sản

Tội sử dụng trái phép tài sản

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

Tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện

Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

Tội tổ chức tảo hôn

Tội loạn luân

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình

Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

Tội buôn lậu

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

Tội đầu cơ

Tội quảng cáo gian dối

Tội lừa dối khách hàng

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

Tội trốn thuế

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Tội lập quỹ trái phép

Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

Tội thao túng thị trường chứng khoán

Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Tội gian lận bảo hiểm y tế

Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

Tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Tội gây ô nhiễm môi trường

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại

Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

Tội hủy hoại rừng

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại

Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy

Tội sản xuất trái phép chất ma túy

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Tội mua bán trái phép chất ma túy

Tội chiếm đoạt chất ma túy

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Tội cản trở giao thông đường bộ

Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông

Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Tội tổ chức đua xe trái phép

Tội đua xe trái phép

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

Tội cản trở giao thông đường sắt

Tội đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn

Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Tội cản trở giao thông đường thủy

Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn

Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy

Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay

Tội cản trở giao thông đường không

Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không

Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông

Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy

Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật

Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác

Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh

Tội cố ý gây nhiễu có hại

Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người

Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi

Tội cưỡng bức lao động

Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Tội khủng bố

Tội tài trợ khủng bố

Tội bắt cóc con tin

Tội cướp biển

Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ

Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự

Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân

Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc

Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc

Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện

Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác

Tội phá thai trái phép

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tội gây rối trật tự công cộng

Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

Tội hành nghề mê tín, dị đoan

Tội đánh bạc

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Tội rửa tiền

Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Tội chứa mại dâm

Tội môi giới mại dâm

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

Tội chống người thi hành công vụ

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ

Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước

Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước

Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác

Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở

Tội vi phạm các quy định về hoạt động xuất bản

Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng

Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới

Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép

Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

Tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Khái niệm tội phạm về chức vụ

Tội tham ô tài sản

Tội nhận hối lộ

Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

Tội giả mạo trong công tác

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác

Tội đào nhiệm

Tội đưa hối lộ

Tội môi giới hối lộ

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi

Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội

Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội

Tội ra bản án trái pháp luật

Tội ra quyết định trái pháp luật

Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật

Tội dùng nhục hình

Tội bức cung

Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc

Tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật

Tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù

Tội không thi hành án

Tội không chấp hành án

Tội cản trở việc thi hành án

Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối

Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu

Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử

Tội đánh tháo người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù

Tội vi phạm quy định về giam giữ

Tội che giấu tội phạm

Tội không tố giác tội phạm

Tội gây rối trật tự phiên tòa

Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân

Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật

Tội chống mệnh lệnh

Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh

Tội cản trở đồng đội thực hiện nhiệm vụ

Tội làm nhục đồng đội

Tội hành hung đồng đội

Tội đầu hàng địch

Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh

Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu

Tội đào ngũ

Tội trốn tránh nhiệm vụ

Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự

Tội báo cáo sai

Tội vi phạm quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

Tội vi phạm quy định về bảo vệ

Tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện

Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

Tội quấy nhiễu nhân dân

Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ

Tội cố ý bỏ thương binh, tử sỹ hoặc không chăm sóc, cứu chữa thương binh

Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sỹ

Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm

Tội ngược đãi tù binh, hàng binh

Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược

Tội chống loài người

Tội phạm chiến tranh

Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê

Tội làm lính đánh thuê

MẪU BIỂU

Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

DỊCH VỤ

Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ Luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

LIÊN QUAN

Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh Mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với Mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

Thông tư số 36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 về việc ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn