Công ty ở nước ngoài thành lập công ty kinh doanh thương mại tại Việt Nam ?

06 Nov, 2023// Nhóm: Luật Thương mại

Công ty mẹ ở nước ngoài thành lập công ty con hoạt động kinh doanh thương mại tại Việt Nam ?


Thành lập công ty kinh doanh thương mại, dịch vụ bán buôn tại Việt Nam ?

04 Nov, 2023// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Cá nhân là người nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bán buôn tại Việt Nam ?


Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

31 Oct, 2023// Nhóm: Luật Ngân hàng

Cá nhân là người nước ngoài có được mở và sử dụng thẻ ATM tại Ngân hàng ở Việt Nam ?


Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

24 Oct, 2023// Nhóm: Luật Ngân hàng

Cá nhân là người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?


Công ty ở nước ngoài thành lập công ty sản xuất phần mềm tại Việt Nam

21 Oct, 2023// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Công ty thành lập ở nước ngoài có thể đầu tư, thành lập công ty sản xuất phần mềm tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Người nước ngoài thành lập công ty sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

20 Oct, 2023// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Cá nhân người nước ngoài có thể đầu tư, thành lập công ty sản xuất phần mềm tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

18 Oct, 2023// Nhóm: Luật Ngân hàng

Công ty được thành lập nước ngoài, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam ?


Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

01 Sep, 2023// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023


Chuyển nhượng vốn góp trong công ty FDI tại Việt Nam

05 Apr, 2023// Nhóm: Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài bán, chuyển nhượng vốn góp trong công ty FDI tại Việt Nam


Các hình thức đầu tư thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam ?

05 Apr, 2023// Nhóm: Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Đầu tư thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam


Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

04 Apr, 2023// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Văn bản bằng tiếng nước ngoài có thể được chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?


Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài

04 Apr, 2023// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Không được phép chứng thực đối với văn bản bằng tiếng nước ngoài có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội


Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

04 Apr, 2023// Nhóm: Bộ Luật lao động

Trước khi tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, người lao động nước ngoài đã cần phải có giấy phép lao động chưa?


Lịch nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023

20 Jan, 2023// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2023


Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Dịch thuật và chứng thực chữ ký người dịch các văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam


Văn bản chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có phải thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự ?


Dịch thuật, công chứng và chứng thực chữ ký người dịch

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Có được dịch văn bản bị bị hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung để chứng thực chữ ký người dịch ?


Phiên dịch hợp đồng, giao địch bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: Pháp luật về chứng thực

Chứng thực hợp đồng, giao dịch bằng tiếng Việt cho người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt ?