LUẬT

LUẬT SƯ

Số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006

HỎI ĐÁP

Luật sư

Luật sư tại Đà Nẵng

Gia nhập Đoàn Luật sư

Phạm vi hành nghề luật sư

Các hình thức hành nghề của luật sư

Giữ bí mật thông tin

Hình thức tổ chức hành nghề luật sư

Văn phòng luật sư

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Công ty Luật

Công ty Luật tại Đà Nẵng

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động

Đoàn Luật sư

Các cơ quan của Đoàn Luật sư

Tổ chức Luật sư toàn quốc

Các hành vi bị nghiêm cấm

Chức năng xã hội và sứ mệnh của luật sư

Thủ lao luật sư

MẪU BIỂU

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư

Mẫu Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung ĐKHĐ của Công ty Luật

Mẫu Thông báo V/v thay đổi nội dung ĐKHĐ của Văn phòng luật sư

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng

Mẫu Công văn đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

DỊCH VỤ 

Luật sư tham gia tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

Luật sư đại diện ngoài tố tụng

Luật sư thực hiện công việc theo uỷ quyền

Luật sư thực hiện công việc liên quan đến dịch thuật, xác nhận giấy tờ liên quan khác

Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng

Luật sư tư vấn soạn thảo văn bản

Luật sư tư vấn soạn thảo hồ sơ, thủ tục tố tụng

Luật sư tư vấn soạn thảo văn bản, giao dịch dân sự

Luật sư tư vấn hợp đồng thương mại, dân sự và hôn nhân gia đình

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Đà Nẵng

Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên

Luật sư đại diện theo uỷ quyền

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Luật sư tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

Biểu phí dịch vụ pháp lý của luật sư

VĂN BẢN

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Luật sửa đổi một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư;

Quyết định 201/2019/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 về Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam do Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành;

Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã./.

LIÊN QUAN

Luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Công ty Luật tại Đà Nẵng

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com 

Luật sư Đỗ Minh Sơn trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình VTV8

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn