Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 968/CĐ-TTg Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
2 Số: 07/VBHN-BTC Nghị định số 07/VBHN-BTC ngày 20/04/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.
3 Số: 15/2022/TT-BCA Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/04/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.
4 Số: 12/2022/NĐ-CP Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2022.
5 Số: 01/2022/TT-BTP Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2022.
6 Số: 123/2021/NĐ-CP Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
7 Số: 21/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 quy định chi tiết một số điều, khoản sau đây của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.
8 Số: 21/2021/TT-BTTTT Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2022
9 Số: 103/2021/NĐ-CP Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022.
10 Số: 80/2021/TT-BTC Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
11 Số: 78/2021/TT-BTC Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022
12 Số: 105/NQ-CP Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch covid-19 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
13 Số: 07/2021/TT-BVHTTDL Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/09/2021 quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) để nghiên cứu giải quyết./.
14 VB-XN-GĐĐ-CV4912 Mẫu văn bản đề nghị xác nhận giấy đi đường Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v triển khai mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;
15 MAU_GDD_4912_DN_PDF Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng Ban hành kèm theo Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
16 MAU_GDD_4912_DN_WORD Mẫu giấy đi đường mới TP Đà Nẵng Ban hành kèm theo Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
17 Số: 4912/UBND-KGVX Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/07/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
18 MAU-GĐĐ-PDF-COVID19 Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
19 MAU-GĐĐ-WORD-COVID19 Mẫu giấy đi đường TP Đà Nẵng Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
20 Số: 06/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021
21 Số: 885/QĐ-BKHĐT Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/06/2021 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
22 Số: 05/2021/TT-BTP Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021.
23 Phụ lục TT05/2021/TT-BTP Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực
24 Số: 06/VBHN-BCA Nghị định số 06/VBHN-BCA ngày 11/06/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016 và thay thế Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
25 Số: 40/2021/TT-BTC Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
26 Số: 59/2021/TT-BCA Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021 và thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016
27 Số: 04/VBHN-BTNMT Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
28 Số: 03/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 04/09/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt đầu tư tại Việt Nam và Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
29 Số: 25/2021/TT-BTC Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam và Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC
30 Số: 47/2021/NĐ-CP Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế và bãi bỏ các văn bản sau: Khoản 2 Điều 34 Nghị định này.