Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ?

28 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công, các doanh nghiệp mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ


Thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam ?

18 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, mức thu phí, lệ phí


Thủ tục nhập khẩu xe ô tô mới 100% ?

10 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Hồ sơ, thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô mới 100%, loại 04 chỗ ngồi từ nước ngoài về Việt Nam


Thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng ?

08 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Hồ sơ, thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, loại 04 chỗ ngồi từ nước ngoài về Việt Nam


Thuế nhập khẩu xe ô tô mới 100% ?

06 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Mức thuế suất (%) của các loại thuế, khi nhập khẩu xe ô tô mới 100% từ nước ngoài về Việt Nam


Thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng ?

03 Feb, 2020// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Thuế nhập khẩu xe ô tô cũ tăng cao, có thể khiến giá xe ô tô cũ còn cao hơn giá xe ô tô mới trong nước


Tặng cho xe ô tô đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam ?

04 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Tư vấn điều kiện, thủ tục nhập khẩu và các loại thuế, phí đối với xe ô tô đã qua sử dụng được tặng cho từ nước ngoài


Tặng cho xe ô tô mới 100% từ nước ngoài về Việt Nam

02 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Tư vấn điều kiện, thủ tục nhập khẩu và các loại thuế, phí đối với xe ô tô được tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam


Bán hàng cho công ty nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam ?

25 Sep, 2017// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý về tài chính kế toán, kiểm toán và thuế cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam


Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiêp FDI ?

20 Sep, 2017// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý nhập khẩu hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


Luật Hải quan 2014

24 Apr, 2016// Nhóm: LUẬT HẢI QUAN

Dịch vụ tư vân thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014