Mở tài khoản cho công ty nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở nước ngoài, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Hồng Kông tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Hồng Kông, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Mỹ tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Mỹ, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Ấn Độ tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Ấn Độ, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Đức tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Đức, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Mở tài khoản cho công ty của Anh tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Anh, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?


Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

31 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Cá nhân là người nước ngoài có được mở và sử dụng thẻ ATM tại Ngân hàng ở Việt Nam ?


Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

24 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Cá nhân là người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?


Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

18 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập nước ngoài, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam ?


Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

10 May, 2022// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Thanh toán bằng tiền mặt hay phải chuyển khoản, khi doanh nghiệp mua phần vốn góp ?


Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ?

18 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ ?


Mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Các giấy tờ chứng minh công ty mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài


Mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh của chủ tài khoản


Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản


Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Việc góp vốn đầu tư bằng Đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua chuyển khoản


Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam

02 Dec, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Nhà đầu tư nước ngoài cần mở và sử dụng mấy tài khoản, khi góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam


Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

20 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty, cá nhân cho doanh nghiệp khác vay, mượn tiền có phải xuất hóa đơn khi nhận tiền lãi cho vay ?


Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài đối với doanh nghiệp tại Việt Nam

12 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty Việt Nam phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với khoản vay vốn, ngoại hối từ nước ngoài