Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

01 Sep, 2023// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023


Lịch nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023

20 Jan, 2023// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2023


Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2022

28 Jan, 2022// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán Nhân Dần năm 2022


Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2021

10 Feb, 2021// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2021


Lĩnh vực hoạt động

25 Jan, 2020// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Lĩnh vực hoạt động của văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam


Luật sư và thành viên

25 Jan, 2020// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư và thành viên của văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam


Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2020

20 Jan, 2020// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2020 của Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam


Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng

09 Oct, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tham dự Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023


Tư vấn pháp luật miễn phí 2019

08 Oct, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10/2019


Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2019

31 Jan, 2019// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2019


Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư 2018

24 Nov, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tham dự khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2018


Tư vấn pháp luật miễn phí 2018

01 Oct, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2018)


Lịch nghỉ tết nguyên đán 2018

12 Mar, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2018


Hội nghị tổng kết công tác 2017 - 2018

10 Mar, 2018// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018


Tư vấn pháp luật miễn phí 2017

06 Oct, 2017// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2017)


Tập huấn nghiệp vụ luật sư 2017

26 Aug, 2017// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng than dự khoá tập huấn nghiệp vụ luật sư năm 2017


Lịch nghỉ tết nguyên đán 2017

10 Jan, 2017// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2017


Tư vấn pháp luật miễn phí 2016

06 Oct, 2016// Nhóm: Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Tư vấn pháp luật miễn phí, nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam (ngày 10/10/2016)