Tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng ?


Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng ?


Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ?


Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố có liên quan ?


Thoả thuận tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận ?


Tư vấn thủ tục ly hôn ?

21 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thủ tục ly hôn tại Đà Nẵng ?Tặng cho riêng xe ô tô trong thời kỳ hôn nhân ?

12 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Vợ chồng có quyền có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân không ?


Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ?

12 Dec, 2019// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tiền trúng thưởng xổ số của vợ chồng có phải là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ?


Thời hạn giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

09 Dec, 2018// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Dịch vụ thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam


Chia tài sản sau khi ly hôn tại Việt Nam ?

14 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn dịch vụ thủ tục chia tài sản sau khi ly hôn tại Việt Nam


Tài sản riêng của vợ, chồng tại Việt Nam ?

28 May, 2018// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn quy định pháp luật về tài sản riêng của vợ, chồng tại Việt Nam


Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam

11 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn thủ tục pháp lý đối với trường hợp người có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng ?


Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn tại Việt Nam ?

15 Feb, 2018// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình của nước ngoài

24 Oct, 2017// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình của nước ngoài