Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

04 Apr, 2023// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Trước khi tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, người lao động nước ngoài đã cần phải có giấy phép lao động chưa?


Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

19 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng có phải gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động ?


Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

18 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Cơ sở xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, thoả thuận mức lương với người lao động?


Mẫu hợp đồng lao động ?

09 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động theo mẫu ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003?


Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

08 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Người đại diên theo pháp luật của công ty FDI có thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam ?


Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam

28 May, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Công ty 100% vốn nước ngoài có thể trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?


Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

09 Mar, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Các trường hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?


Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

06 Mar, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn ?


Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

19 Feb, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Người lao động ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội không ?


Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

13 Feb, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thời điểm bắt đầu để tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động, ngày phát hiện ra hành vi vi phạm ?


Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

09 Mar, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Tư vấn thủ tục ký kết hợp đồng lao động trực tiếp với công ty ở nước ngoài


Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

12 Oct, 2017// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động


Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

28 Jul, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thực hiện dịch vụ thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?


Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

26 May, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thủ tục cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam