Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

27 Dec, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Xoá án tích trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công


Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

25 Dec, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Tòa án quyết định việc xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án trong trường hợp nào ?


Đương nhiên được xoá án tích ?

24 Dec, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Người bị kết án được áp dụng đương nhiên được xoá án tích trong trường hợp nào ?


Xoá án tích là gì ?

20 Dec, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Tư vấn các quy định của Bộ Luật hình sự về xoá án tích


Bộ Luật hình sự 1999

24 Apr, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự


Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

24 Apr, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp


Bộ Luật tố tụng hình sự 2003

20 Apr, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự


Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

29 Mar, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, các dấu hiệu vi phạm pháp luật, cấu thành của vi phạm pháp luật ?


Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sư ?

28 Mar, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Các chủ thể trong trách nhiệm hình sự là Nhà nước đối với người phạm tội.


Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự ?

28 Mar, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Đều là những hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật


Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật ?

28 Mar, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Có tính chất nghiêm khắc hơn vì hành vi hình sự mang tính nguy hiểm