Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

28 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục mua công ty tnhh htv trở lên, kinh doanh thương mại do các doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu


Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục bán công ty tnhh mtv do cá nhân làm chủ sở hữu, kinh doanh nhà hàng, khách sạn cho cá nhân khác


21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

10 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam


Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

03 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, định giá đối với sản phẩm phần mềm, để góp vốn thành lập công ty


Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

16 Dec, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp ?


Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

30 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage)


Thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng

28 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền


Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết

18 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Mối quan hệ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết tại Đà Nẵng


Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

29 Sep, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam


Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

25 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện


Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

09 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh, cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4


Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

25 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Tài sản góp vốn thành lập công ty

20 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật


Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty

18 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tài sản góp vốn phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí và được thể hiện thành Đồng Việt Nam


So sánh chi nhánh hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc ?

16 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

chi nhánh hoạt động hạch toán độc lập và chi nhánh hoạt động hạch toán phụ thuộc của công ty ?


Thành lập văn phòng đại diện của công ty

12 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty tại Đà Nẵng


Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán độc lập ?

09 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh công ty hoạt động hạch toán độc lập tại Đà Nẵng


Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán phụ thuộc ?

03 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh công ty hoạt động hạch toán phụ thuộc tại Đà Nẵng