Chính sách về nhà ở xã hội tại Việt Nam ?

Chính sách về nhà ở xã hội tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội ? theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ? 

Chào bạn! 

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (Điều 49 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Chính sách về nhà ở xã hội tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam

Một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam

09 May, 2020// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn soạn thảo một số hợp đồng về nhà ở tại Đà Nẵng, Việt Nam

Khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải lưu ý ?

Khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải lưu ý ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài mua căn hộ chung cư tại Việt Nam

Người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI có thể mua, sở hữu nhà tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp FDI có thể mua, sở hữu nhà tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho tổ chức nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam