Thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam ?

Thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục pháp lý về hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chào bạn!

Thủ tục thuê mua nhà ở xã hội:

Việc thuê mua nhà ở xã hội phải lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này; trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng thì hợp đồng thuê mua được ký kết giữa chủ đầu tư với bên thuê mua; trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì việc ký kết hợp đồng thuê mua được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 83 của Luật này.

Khi kết thúc thời hạn thuê mua nhà ở theo hợp đồng và bên thuê mua đã thanh toán hết tiền thuê mua theo thỏa thuận thì bên cho thuê mua phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, trừ trường hợp bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Điều 134 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam ?

   Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam

Một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam

09 May, 2020// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn soạn thảo một số hợp đồng về nhà ở tại Đà Nẵng, Việt Nam

Khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải lưu ý ?

Khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải lưu ý ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài mua căn hộ chung cư tại Việt Nam

Người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI có thể mua, sở hữu nhà tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp FDI có thể mua, sở hữu nhà tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho tổ chức nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam