Thuê mua nhà ở xã hội

Thuê mua nhà ở xã hội

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (Điều 134) quy định:

Thủ tục thuê mua nhà ở xã hội

1. Việc thuê mua nhà ở xã hội phải lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này; trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng thì hợp đồng thuê mua được ký kết giữa chủ đầu tư với bên thuê mua; trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì việc ký kết hợp đồng thuê mua được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 83 của Luật này.

2. Khi kết thúc thời hạn thuê mua nhà ở theo hợp đồng và bên thuê mua đã thanh toán hết tiền thuê mua theo thỏa thuận thì bên cho thuê mua phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, trừ trường hợp bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn
 

LIÊN QUAN

Một số lưu ý dành cho người nước ngoài khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam

Một số lưu ý dành cho người nước ngoài khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam

30 Jul, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Người nước ngoài được sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư tại Việt Nam

Một số mẫu hợp đồng về nhà ở

Một số mẫu hợp đồng về nhà ở

01 Jun, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Văn phòng luật sư ở Đà Nẵng tư vấn một số hợp đồng về nhà ở theo quy định của pháp luật

Sở hữu nhà tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài

Sở hữu nhà tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài

26 Jun, 2017// Nhóm: Luật Nhà ở

Luật sư tại Việt Nam tư vấn tổ chức nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam

Sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân người nước ngoài

Sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân người nước ngoài

20 Jun, 2017// Nhóm: Luật Nhà ở

Văn phòng luật sư ĐMS tại Việt Nam tư vấn người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Cho thuê nhà ở

Cho thuê nhà ở

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Bên cho thuê và bên thuê nhà ở được thỏa thuận về thời hạn thuê