Tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam

Tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận ?

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn (Điều 47 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014).

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn về tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam, tài sản mà vợ, chồng có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng, tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng, tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng và cơ sở pháp lý, các quy định của pháp luật.    

Nội dung tư vấn (Mã số): 18011001

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán:

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 18011001, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao:

Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 18011001, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng ?

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ?

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố có liên quan ?

Thoả thuận tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn tại Việt Nam

Thoả thuận tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận ?

Tư vấn thủ tục ly hôn ?

Tư vấn thủ tục ly hôn ?

21 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thủ tục ly hôn tại Đà Nẵng ?