Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp vợ chồng chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung (Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014).

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam, tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng, thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung, tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng và cơ sở pháp lý, các quy định của pháp luật.    

Nội dung tư vấn (Mã số): 18011002

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán:

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 18011002, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao:

Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 18011002, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam

Tài sản riêng của vợ chồng tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng ?

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ?

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố có liên quan ?

Thoả thuận tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn tại Việt Nam

Thoả thuận tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn tại Việt Nam

07 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận ?

Tư vấn thủ tục ly hôn ?

Tư vấn thủ tục ly hôn ?

21 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thủ tục ly hôn tại Đà Nẵng ?