Sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam ?

Sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thẻ tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chào bạn!

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản được thành lập sàn giao dịch bất động sản hoặc thuê sàn giao dịch bất động sản của tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản để hoạt động.

Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản phải công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ, biển hiệu và phải thông báo về việc thành lập trên phương tiện thông tin đại chúng; trước khi hoạt động phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

12 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn pháp lý kinh doanh bất động sản cho công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

11 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh ?

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh ?

10 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh tại Đà Nẵng, Việt Nam

Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

09 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

08 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam