Môi giới bất động sản tại Việt Nam ?

Môi giới bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Môi giới bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chào bạn!

Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 của Luật này được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản), làm trung gian trong việc đàm phán, ký hợp đồng kinh doanh bất động sản và được hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng môi giới bất động sản.

Hoạt động môi giới bất động sản phải công khai, trung thực và tuân thủ pháp luật.

Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Nội dung môi giới bất động sản:

Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

Đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

Thù lao môi giới bất động sản:

Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới (Điều 44-46 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Môi giới bất động sản tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

12 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn pháp lý kinh doanh bất động sản cho công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

11 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh ?

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh ?

10 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh tại Đà Nẵng, Việt Nam

Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

09 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

08 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam