Chứng thực chữ ký của người Anh tại Việt Nam

Chứng thực chữ ký của người Anh tại Việt Nam

Trường hợp người Anh đang làm việc tại Việt Nam phải thực hiện việc chứng thực chữ ký hoặc chứng kiến chữ ký của mình được ký trực tiếp vào văn bản tuyên thệ, cam đoan, xác nhận, tờ khai đăng ký, giấy tờ, tài liệu hoặc biểu mẫu khác phục vụ cho việc thực hiện thủ tục liên quan tại cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác tại Úc?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn chứng thực chữ ký của người Anh tại Việt Nam, việc chứng thực chữ ký hoặc chứng kiến chữ ký của người Anh được ký trực tiếp vào văn bản tuyên thệ, cam đoan, xác nhận, tờ khai đăng ký, giấy tờ, tài liệu hoặc biểu mẫu khác để phục vụ cho việc thực hiện thủ tục tại cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác tại Úc.       

Nội dung tư vấn (Mã số): 23061002

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán:

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 23061002, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao:

Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 23061002, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

14 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân xã

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân xã

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân phường

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân phường

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân huyện

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân huyện

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân quận

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân quận

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?