Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chào bạn!

Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản:

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn.

Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản đầu tư tạo lập quỹ nhà ở để bán trả chậm, trả dần, cho thuê, cho thuê mua đối với người có công, người nghèo, người có thu nhập thấp; đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp để cho thuê mặt bằng phục vụ sản xuất.

Nhà nước đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án; công trình hạ tầng xã hội và trụ sở cơ quan nhà nước nằm trong phạm vi dự án; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kỹ thuật trong hàng rào đối với các dự án được ưu đãi đầu tư.

Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ công ích đô thị có liên quan đến dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

Uỷ ban nhân dân nơi có dự án đầu tư kinh doanh bất động sản có trách nhiệm tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án thực hiện giải phóng mặt bằng.

Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng công trình hạ tầng có chuyển giao cho Nhà nước, công trình hạ tầng không kinh doanh, nhà chung cư phục vụ cho các đối tượng chính sách.

Tổ chức tín dụng nhà nước cho vay ưu đãi đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người có công, người nghèo, người có thu nhập thấp, sinh viên, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nhà nước có cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản khi có biến động, bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng (Điều 12 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

12 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn pháp lý kinh doanh bất động sản cho công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

11 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh ?

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh ?

10 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh tại Đà Nẵng, Việt Nam

Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

09 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

08 Sep, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam